Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00065
13-03-1950
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4a. ERP-hulp en de OEEC.
Stikker heeft in Washington o.m. gesproken over het bereiken van meer eenheid in Europa. Een belangrijke belemmering hiervoor is dat de regeringen van verschillende West-Europese landen zwak staan. Engeland heeft nieuwe voorstellen gedaan voor een betalingsunie. Deze voorstellen zijn voor Nederland aanvaardbaar, maar de Amerikanen zouden teleurgesteld kunnen zijn.