Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00066
27-03-1950
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4a. Europese Samenwerking.
Stikker deelt mee, dat de bijeenkomsten de laatste tijd weinig positieve resultaten hebben opgeleverd. Ook in de Raad van Europa doen zich verschillende moeilijkheden voor, o.m. de kwestie van toetreding van Duitsland.
Voorts deelt hij mee dat hij waarschijnlijk wordt gevraagd voor het voorzitterschap van de OEEC.