Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00069
22-05-1950
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4c. Bespreking van het Plan Schuman.
Minister Stikker deelt mee dat het plan in Londen als een belangrijke stap wordt beschouwd. Adenauer meent dat dit ook de Saarkwestie tot een oplossing zou kunnen brengen. In Londen heeft spreker de gelegenheid gehad een aantal vragen over dit plan te stellen. Op de vraag welk lichaam aan de top van de pool zal worden gevormd, antwoordde de Franse deskundige Monnet dat dit punt met opzet nog niet uitgewerkt was, om hierover vrij te kunnen overleggen. W.b. de verhouding van de vertegenwoordiging zou men de grootte der bevolking of de omvang der productie kunnen nemen.
Stikker stelt voor dat Nederland in beginsel aan het plan zal meedoen. De raad verklaart zich hiermee akkoord.
Zie ook