Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00071
30-05-1950
Samenvatting
4a. Het plan-Schuman.
Stikker herinnert eraan dat er nog een nadere bespreking plaats zal vinden tussen Frankrijk en de Benelux. Spreker heeft gevraagd welke bevoegdheid de Hoge Autoriteit zal hebben en aan wie deze verantwoordelijk zal zijn. Aangezien Schuman en Monnet hierop nog geen antwoord konden geven, wilde Stikker hier nog niet op ingaan. Het plan bestaat om woensdag een communiqué uit te geven, waarin wordt vermeld, dat verschillende landen in principe willen gaan onderhandelen. Waarschijnlijk gaan de Franse, Belgische, Duitse en Italiaanse regeringen hiermee akkoord. Engeland heeft bezwaren, o.a. op hetzelfde punt als Nederland. Nederland zal zich niet tegen het communiqué verzetten, maar wel in een nota mededelen, dat als in de praktijk zou blijken, dat men niet tot een werkzaam systeem komt, Nederland geacht moet worden niet te zijn gebonden aan principes.
Gediscussieerd wordt over de mogelijke overdracht van zeggenschap inzake de lonen. De minister-president staat voor het standpunt, dat men niet zal kunnen weigeren, dat er een instantie zal worden gevormd, die beslissingen kan nemen. Men zal evenwel, zoals Stikker voorstelt, een voorbehoud moeten maken, zodat men bij de behandeling van het verdrag vrij is. De Raad verklaart zich hiermee akkoord.
Stikker is voornemens een nota in te dienen bij de REA, aan de hand waarvan zal kunnen worden besloten wie de onderhandelingen zal voeren.