Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00073
19-06-1950
Samenvatting
4a. Benelux en EPU.
Stikker vraagt wanneer de Beneluxconferentie kan worden gehouden en of het nodig is dat hijzelf aanwezig is. Van den Brink meent dat het gewenst is dat eerst klaarheid komt over de deelname van Belgiƫ aan de EPU, omdat dit - nu men van bilateraal naar multilateraal handelsverkeer overgaat - een conditio sine qua non is voor de vorming van de Benelux. Het is daarom ook wenselijk dat Stikker de besprekingen bijwoont. Z.i. is het ongewenst de bestaande regelingen voor geruime tijd te continueren.
Stikker wil voor de REA-vergadering van 27 juni a.s. een stuk gereedmaken over de problemen verbonden aan de EPU.