Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00082
06-11-1950
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4d. Bijeenkomst Ministerscomité Raad van Europa.
Stikker deelt mee dat de ministers op de bijeenkomst te Rome diepgaander de zaken hebben besproken. Van de resoluties zijn thans no. 1 en 4 aangenomen. Engeland heeft nu het principe van partiële overeenkomsten aanvaard. Verder zal worden onderzocht welke wijzigingen in het statuut zullen moeten worden aangebracht. Tenslotte is ook de overeenkomst inzake de rechten van de mens ondertekend.