Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00087
05-02-1951
Samenvatting
4b. Korte samenvatting inzake de ontwikkelingen van het Plan Pleven. (Nota minister van Buitenlandse Zaken, d.d. 31 januari 1951, no. 9565-929 GS).
Minister Van Maarseveen merkt op dat in de uitnodiging van de Franse ambassade wordt teruggegrepen op het oude plan van oktober 1950. Van den Brink meldt dat ook president Truman zich positief heeft uitgelaten over het Franse plan. Stikker weet niet hoe het Franse standpunt nu precies is, maar hij hoopt dat de Fransen zijn teruggekomen van hun standpunt neergelegd in het plan van oktober 1950. Mogelijk is men meer gekomen in de richting van het Nederlandse compromis. Hij acht het niet wenselijk dat direct een minister naar Parijs gaat. De Raad verklaart zich met dit standpunt akkoord.
Zie ook