Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4c. Het Plan-Pleven.
Uit de ontvangen stukken blijkt dat eerst het militaire vraagstuk zal worden besproken. De regering staat voor de vraag of Nederland als waarnemer of als deelnemer naar Parijs zal gaan. Uit militair oogpunt is het Plan-Pleven weinig aantrekkelijk. Stikker is tot de conclusie gekomen dat Nederland aan dit onderwerp niet moet meewerken. Daarbij zou kunnen worden medegedeeld dat Nederland uit militair oogpunt niets in het plan ziet, terwijl financieel gezien onbekend is waartoe het plan leidt. Besloten wordt als waarnemer deel te nemen, een nieuw kabinet is vrij eventueel anders te beslissen.
Heet hangijzer is de inschakeling van West-Duitsland in de defensie. Frankrijk wil niet dat West-Duitsland aan de NAVO deelneemt.
Besloten wordt dat het demissionaire kabinet zich niet gerechtigd acht om de besprekingen in Parijs anders dan als waarnemer bij te wonen.