Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4c. Reis minister Stikker naar Amerika.
Deze reis had vooral tot doel goodwill te kweken voor de OEEC. In een bespreking met de grote drie is besloten de OEEC in te schakelen bij de behandeling van het grondstoffenvraagstuk. Terloops merkt hij ook op dat er grote kans bestaat dat het verdrag inzake de Europese Kolen- en Staalraad dezer dagen geparafeerd zal worden.
4d. Reis minister Stikker naar Parijs.
O.a. gesproken over de Duitse moeilijkheden.
4e. Het voorzitterschap van de OEEC.
Engeland wil voorzitter dan de Council van de OEEC worden. Gezien de houding van Engeland t.a.v. het grondstoffenvraagstuk, de harmonisatie van de productieregelingen en de overplaatsing van de NATO naar Parijs, is het minder wenselijk dat Engeland het voorzitterschap gaat bekleden. Vraag is verder of de OEEC blijft bestaan, vooral nu de behandeling van grondstoffenkwesties naar Amerika is gegaan.
Drees meent dat door het voorzitterschap van de OEEC van Stikker het Nederlandse prestige groter is geworden; anderzijds is het lastiger om de eigen belangen te bepleiten. Lieftinck meent dat momenteel de nadelen van het voorzitterschap groter zijn dan de voordelen.