Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00102
30-07-1951
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4e. Besprekingen van de moeilijkheden, voortvloeiende uit de militaire inspanning.
Stikker deelt mee dat men in Engelse kringen van oordeel is, dat de EPU en Trade Committee nog van betekenis zijn, maar dat de OEEC op het ogenblik een paperasserie is. Men streeft ernaar alle zaken in de NATO te behandelen. Men wil 300 man van de OEEC naar de NATO overbrengen. Spreker heeft aan de secretaris-generaal van de OEEC, Marjolin, opdracht gegeven een concept op te stellen m.b.t. de vraag of iets kan worden gedaan om meer uitzicht op de toekomst te geven.