Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00107
14-11-1949
Samenvatting
4e. Raad van Europa.
N.a.v. berichten dat het Comité van Ministers de Raad van Europa heeft laten mislukken deelt Stikker mee dat men twee hoofdpunten in beschouwing moet nemen.
1) De vertegenwoordigers in de assemblée, die zo nadrukkelijk de eenheid bepleiten, moeten eerst nagaan in hoeverre hun land bereid is de tariefmuren te verlagen en het protectionisme te verminderen. 2) In Engeland en Scandinavië bestaan bezwaren die voortvloeien uit het feit dat regeringen dikwijls steunen op de grootste partij. Drees meent dat het moeilijkste punt is dat de Assemblée van de Raad van Europa zich gaat vormen, terwijl er geen staat is en ook geen aan de Assemblée verantwoordelijke ministers. De Assemblée kan voorlopig slechts adviserend optreden.
Stikker meent, dat indien men het verzet tegen een grotere eenheid wil breken, men tegen bepaalde parlementen en regeringen moet ingaan.