Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4e. Nederlandse plannen inzake economische samenwerking tussen West-Europese landen.
Stikker deelt mee dat functionarissen inzake deze plannen hebben opgemerkt dat afzijdigheid van Engeland bezwaarlijk zal zijn en in politiek opzicht belangrijke consequenties zou kunnen hebben. Van den Brink acht het van belang dat Engeland bij de plannen wordt betrokken, maar meent dat dit niet mogelijk zal blijken. Men zal Engeland niet moeten uitsluiten, doch dit land zal zelf moeten zeggen, dat het niet kan meewerken. Hij stelt voor het als Benelux-plan met de Amerikanen op te nemen, alvorens het in Parijs ter tafel te brengen.
Stikker acht het gevaarlijk de plannen reeds in grote kring te bespreken.Voorgesteld wordt dat eerst het plan met Van Zeeland wordt besproken, daarna met Harriman.
Zie ook