Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Parlementaire samenwerking der Beneluxlanden (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken, 22 november 1950).
Van den Brink kan zich verenigen met de nota van Stikker. Hij meent dat hiermee de Benelux-politiek weer in de algemene belangstelling wordt gebracht. Ook Joekes kan zich met het voorstel van Stikker verenigen; hij is het niet eens met de ongebreidelde ontwikkeling, die de Raad van Europa laat zien, doch als Stikker het oorspronkelijke stuk aan de Kamer zou voorleggen, zou dat aan de Kamer geen bevrediging schenken.
Hoewel men betwijfelt of het voorstel voor de Kamer genoeg is besluit men over de zaak eerst met de Tweede Kamer en daarna met de Eerste Kamer te spreken.