Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00118
09-04-1951
Samenvatting
4i. Aanwijzing Nederlandse vertegenwoordigers in de Assemblee te Straatsburg (Nota minister van Buitenlandse Zaken, 5 april 1951).
De minister-president vraagt of het de bedoeling is deze leden door de Verenigde Vergadering te laten benoemen. Van Maarseveen meent dat dit niet de bedoeling is. De minister-president meent, dat wanneer is vastgesteld hoeveel vertegenwoordigers door de 2e en hoeveel door de 1e Kamer kunnen worden benoemd, beide Kamers de wijze van benoeming in hun reglement van orde kunnen regelen. Stikker stelt voor overleg te voeren met de voorzitters van de Kamers. Aldus wordt besloten.
Zie ook