Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2j. Besprekingen inzake een Europese Defensie Gemeenschap.
Van Vredenburgh leidt de bespreking in. Hij meldt dat de Engelsen waardering hadden voor de Nederlandse tegennota. Men heeft echter besloten niet mee te doen. Het EDG-plan houdt in afstand te doen van een belangrijk deel van de eigen soevereiniteit t.b.v. een defensiecommissariaat of -commissaris dat/die instructies van een Raad van Ministers ontvangt en verantwoording schuldig is aan een vertegenwoordigende vergadering. Men is nu in de slotfase van de voorbereidende besprekingen.
Drees stelt dat er een commissariaat moet komen met daarin een Nederlandse vertegenwoordiger. Hij acht het wenselijk snel een beperkte Benelux-conferentie te beleggen om met België tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Aldus wordt besloten.