Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00130
19-11-1951
Samenvatting
4a. Europese Defensiegemeenschap.
1. Instructie inzake het gemeenschappelijk budget. Deze is inmiddels in kleine kring vastgesteld.
2. Instructie inzake de legeropbouw (Brief minister van Buitenlandse Zaken, 13-11-1951, no. 8911).
De Raad gaat akkoord met de conceptinstructie. Besloten wordt de hoofdinhoud in een korte nota te verwerken voor de Kamercommissie.
In de TCC in Parijs is de vraag gesteld welke bijdrage Nederland aan het Europese leger wil geven. Minister Staf is van oordeel dat geantwoord moet worden één divisie; dan zal blijken of dit voldoende is. In dat geval kan een deel van de mankracht in Nederland blijven.
3. Raad van Ministers en College van Commissarissen.
De minister-president constateert dat men bij deze besprekingen ver verwijderd is van wat in de ministerraad ter zake is gesteld.