Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4a. De Europese Defensiegemeenschap.
Stikker brengt verslag uit van de ministeriële bespreking. M.b.t. de vorming van het leger is overeenstemming bereikt over recrutering en samenstelling van de strijdmacht. Over het budget commun werd geen overeenstemming bereikt. Stikker heeft de indruk dat zowel Duitsland als Frankrijk de EDG wensen, dat Italië zo spoedig mogelijk een (con)federatie tot stand gebracht wil zien, dat België aarzelt en dat van Amerikaanse zijde de zaak met ongeduld gevolgd wordt. Al met al is de Nederlandse positie uitermate moeilijk geworden. Hij verwacht dat in januari over toetreding tot de EDG beslist moet worden.

Stikker wordt gemachtigd de besprekingen over de EDG voort te zetten.