Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4a. Europese Defensiegemeenschap.
Stikker brengt verslag uit van de besprekingen in Parijs. Uit technisch oogpunt waren de besprekingen succesvol, maar er kwamen wel zaken naar voren die het hoogst twijfelachtig maken of de EDG wel tot stand komt. Hij noemt de Saar-kwestie, een eventueel Duits lidmaatschap van de NAVO en de Duitse bijdrage aan de EDG. Een ander probleem was de stemverhouding binnen de Conseil des Ministres. Conclusie is dat technisch Nederland nog wel bezwaren heeft tegen de opzet van de EDG, maar tegen het geheel zich niet langer zal behoeven te verzetten. De vraag is alleen of het t.g.v. andere factoren wel tot stand komt.
De Raad machtigt Stikker om de besprekingen voort te zetten en een verdere toezegging t.a.v. de Marine te doen, zonder evenwel exacte gegevens te verstrekken.