Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4b. De Europese Defensiegemeenschap.
Stikker heeft gesproken met de Commissie voor Buitenlandse Zaken. De Kamer wil er komende donderdag een debat over houden. Hiertegen is geen bezwaar.
Stikker deelt vervolgens mee dat de Amerikaanse regering voornemens zou zijn een verklaring af te leggen inzake verlening van buitenlandse hulp via de EDG. Nederland wil dit zien te voorkomen. Van den Brink wil wel akkoord gaan als er binnen de EDG sprake is van een goede verdelingsformule. Lieftinck acht het echter een ontoelaatbaar pressiemiddel van de Verenigde Staten. De minister-president is het eens dat men dan in een ongunstiger positie komt dan landen die buiten de EDG blijven. Op voorstel van Stikker wordt besloten de bezwaren aan de Amerikaanse regering kenbaar te maken.
Zie ook