Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00157
31-03-1952
Samenvatting
4f. De Raad van Europa (Brief minister van Buitenlandse Zaken, 28 maart 1952, no. 2304).
Drees is in het verslag van de 10e zitting van het Comité van Ministers opgevallen dat het Engelse voorstel voor een organiek verband tussen de Raad van Europa en de gespecialiseerde organisaties vrij zwevend is gebleven en dat Engeland generlei verantwoordelijkheid wil aanvaarden. Volgens Stikker zal deze gedachte door de plaatsvervangers verder worden uitgewerkt.