Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4c. De Europese Defensiegemeenschap.
De Amerikaanse denkt er niet over om de hulpverlening multilateraal via de EDG te verlenen, maar bilateraal. T.a.v. de Duitse bijdrage liggen de standpunten nog ver uiteen. Als prioriteit aan de Duitse bijdrage wordt gegeven bestaat het gevaar dat de Verenigde Staten en Engeland hun troepen uit Duitsland terugtrekken. Er is van Amerikaanse zijde grote aandrang om het EDG-verdrag te paraferen.
Bij de EDG-besprekingen was ook de vraag aan de orde of EDG-troepen ook buiten Europa geplaatst kunnen worden. Besloten is dat hiertoe alleen in NAVO-verband kan worden overgegaan.
Op 6 mei wordt o.a. verder gesproken over stationering en opleiding buiten Europa. Nederland gaat akkoord met artikel 112 als Nederland een vetorecht behoudt om bezwaar te maken tegen stationering in specifieke gebieden.
Op voorstel van Stikker wordt instructie gegeven dat Nederland alleen met de tekst inzake de diensttijd akkoord kan gaan als wordt bepaald, dat de diensttijd zodanig moet zijn, dat de NAVO-verplichtingen zullen worden nagekomen.