Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00163
12-05-1952
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
15. Britse voorstellen bij de Raad van Europa inzake verbinding met gespecialiseerde organisaties (brief minister van Buitenlandse Zaken, 8-5-1952, no. 46206.)
Lieftinck kan wel met de voorstellen akkoord gaan, maar wijst erop, dat bij de EDG niet alleen de ministers van Buitenlandse Zaken maar ook van Oorlog en Financiƫn betrokken zijn.
De minister-president is van oordeel, dat men van de gespecialiseerde autoriteiten niet kan eisen, dat zij gemeenschappelijke secretariaten met de Raad van Europa zullen hebben. Spreker stelt voor in grote lijnen met de voorstellen akkoord te gaan.
Zie ook