Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
8. Instructie voor de ministersconferentie te Parijs inzake de Kolen- en Staalgemeenschap (brief voorzitter delegatie, 157-1951, no. REA 586.)
Gesproken wordt over de samenstelling van de Hoge Autoriteit en de salarissen van de leden van de HA en het Hof van Justitie. Voorts over eventuele vestiging in Nederland. De raad gaat met de nota akkoord.
Zie ook