Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3c. Europese politiieke integratie.
Luns deelt mee dat Van Kleffens het voorzitterschap van de Commissie inzake Europese Politieke Integratie heeft aanvaard, maar er wel op gewezen heeft dat men in tijdnood verkeert. Reeds op 4 oktober is een bijeenkomst van regeringsvertegenwoordigers van de 6 landen gepland, ter bespreking van de vragenlijst. Dit komt te snel. Besloten wordt te antwoorden dat geen vertegenwoordiger naar Bonn zal worden gezonden als blijkt dat daar de vragenlijst zal worden vastgesteld, aangezien de inhoud daarvan eerst in de ministerraad zal moeten worden besproken.