Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3g. Europese politieke integratie.
Luns acht het wenselijk dat de regering contact opneemt met de Commissie voor Buitenlandse Zaken.
Wat betreft de concept-vragenlijst wordt gesteld dat deze eerst in de ministerraad besproken zal moeten worden en dan met de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Besloten wordt in de Commissie-Van Kleffens ook een vertegenwoordiger van Verkeer en Waterstaat op te nemen.