Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00195
20-10-1952
Samenvatting
3c. Ratificatie van het EDG-verdrag.
Luns merkt op, dat ook in Nederland stemmen opgaan om de ratificatie van het EDG-verdrag uit te stellen. Spoedig ratificeren heeft echter voordelen. Staf meent dat voor de voorbereiding van de uitwerking van het verdrag van veel belang is dat Nederland spoedig ratificeert; men kan dan nieuwe Franse voorstellen tot wijziging, die een politieke strekking hebben, gemakkelijker afwijzen. De minister-president meent dat Amerika niet zo bang is voor niet ratificeren door Nederland, maar achtte het wel wenselijk dat de ministers iets meer tijd krijgen voor bestudering van het ratificatie-ontwerp.
Zie ook