Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00196
20-10-1952
Samenvatting
3e. Europese politieke integratie.
Luns meldt dat de deskundigen in Bonn een vragenlijst hebben opgesteld die maar een zwakke afglans is van het ontwerp-programma van de werkgroep van de assemblée ad hoc te Brussel. Van Kleffens meent dat het beter is het stuk wel te aanvaarden, aangezien het de punten bevat, die de Nederlandse regering er gaarne in opgenomen zag. Besloten wordt akkoord te gaan met toezending van de vragenlijst aan de assemblée ad hoc, als het woord 'monetaires' wordt geschrapt.
De minister-president deelt mee dat in de commissie voor Buitenlandse Zaken een vergaande mate van overeenstemming bestaat.
Voorgesteld wordt dat de Commissie Van Kleffens een aantal pertinente vragen op zal stellen voor de Nederlandse leden van de assemblée ad hoc. Aldus wordt besloten.