Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00198
27-10-1952
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4b. Ratificatie van het EDG-verdrag.
Beyen deelt mee dat de commissie van Buitenlandse Zaken zaterdag a.s. opnieuw een bespreking wil hebben.
De minister-president heeft gelezen dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft verklaard te hopen, dat Spanje spoedig tot de EDG zal toetreden. Men kan zich voorstellen dat Amerika Spanje bij de verdediging van het westen wil inschakelen, maar door aansluiting van Spanje bij de EDG zal men belangrijke groepen, i.h.b. de socialistische partijen, tegen de EDG opjagen. Hoe Spanje onder het tegenwoordige regime zou kunnen meewerken aan de samenstelling van een democratisch gekozen assemblée is hem ook niet duidelijk.