Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
15. Europese conventie en additioneel protocol inzake rechten van de mens (brief minister van Buitenlandse Zaken, 30-10-1952, no. 110169).
Suurhoff heeft in de stukken gezien dat bezwaar wordt gemaakt tegen het individuele klachtrecht, omdat men misbruik vreest. Hij vraagt zich af of Nederland daarvan zoveel te vrezen heeft. De minister-president verheugt zich erover dat wordt voorgesteld niet akkoord te gaan met het individuele klachtrecht. Staten zullen een klacht bij het Europees Hof kunnen indienen. Hij vreest dat het recht vooral gebruikt wordt door querulanten, zoals de EVC.
De raad gaat akkoord met de nota.
Zie ook