Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00204
08-12-1952
Samenvatting
3d. Europese politieke integratie.
Beyen deelt mee dat de Nederlandse commissie een nota heeft voorbereid. Hij stelt voor de nota aan de ministers van de andere vijf landen te zenden. Aan Adenauer kan worden gevraagd het in de Raad van Ministers in bespreking te brengen.
De minister-president stelt voor de nota op de agenda van de Raad van Ministers van de KSG te plaatsen, komt deze niet in bespreking, dan zal men deze rechtstreeks aan de assemblee ad hoc moeten zenden. De raad gaat hiermee akkoord.