Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00209
19-01-1953
Samenvatting
3h. De Europese integratie.
Mansholt heeft tijdens zijn bezoek aan Kopenhagen gemerkt dat men in Denemarken zeer geïnteresseerd is in landbouwintegratie. De Deense regering zou graag willen meedoen met de besprekingen van de ministers van lanbouw van de zes landen. Spreker heeft gezegd dat dit bezwaarlijk is, tenzij Denemarken ook meewerkt aan politieke integratie.
In Duitsland bleek dat Adenauer zeer getroffen was door het memorandum van Beyen. Besloten werd dat er naar wordt gestreefd begin maart een bijeenkomst te houden van de ministers van landbouw van de 16 landen, terwijl begin februari de zes minister van landbouw kunnen worden bijeengeroepen. Mansholt wil een memorandum opstellen voor deze bijeenkomst.
Beyen stelt dat het de vraag is of het memorandum voor economische integratie zal worden rondgezonden aan de ministers voor Buitenlandse Zaken.