Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00214
23-02-1953
Samenvatting
4e. De EDG en de Europese integratie.
De interimcommissie van de EDG is gevraagd naar Rome te komen. De minister-president meent dat Beyen in Rome nog geen definitief standpunt moet innemen t.a.v. de Franse protocollen, als de regering niet de gelegenheid heeft gehad zich daarover uit te spreken. Hij meent dat de protocollen het EDG-verdrag in gevaar brengen. Luns meent dat ze voor Nederland onaanvaardbaar zijn.
Mansholt meent dat de regering zich moet hoeden voor scepticisme t.a.v. Europese integratie, i.h.b. tegenover Amerika. Zonder Amerikaanse druk zal het niet lukken om een samenwerking als in de EDG tot stand te brengen.