Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00215
02-03-1953
Samenvatting
4b. De ministersconferentie te Rome en het vraagstuk van de Europese integratie.
Beyen meldt dat Italië het Nederlandse voorstel inzake economische integratie goed heeft gesteund, De verwachting is dat op 9 maart de ministers van de zes weer bijeen zullen komen inzake de EPG. De Fransen en Duitsers hadden als bezwaar tegen het Nedelandse voorstel dat het de EPG ingewikkelder zou maken. België en Italië willen echter geen verdrag inzake een politieke gemeenschap bij het parlement indienen zonder economische integratie. Over de Franse protocollen inzake het EDG-verdrag is niet meer gesproken.
Mansholt is verheugd over de steun voor de voorstellen inzake economische integratie.
Besloten wordt dat op 9 maakrt als standpunt wordt ingenomen dat de regeringen de tijd moeten krijgen om de vraagstukken te bestuderen. Er moet een goede analyse komen o.a. over de vraag of de EDG er komt, de constructie van de voorsgestelde poltieke gemeenschap, de wijze waarop het Nederlandse voorstel inzake economische integratie tactisch het beste behandeld kan worden, de vraagstuk van de landbouwintegratie en de Franse protocollen.
Zie ook