Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00217
16-03-1953
Samenvatting
4c. Verslag van de reis van minister Luns.
Luns doet verslag van zijn besprekingen in Washington. Bij de nieuwe regering bestaat nu groter begrip voor de noodzaak Europa te steunen dan tijdens de verkiezingscampagne het geval was. Een van de argumenten voor de steun is de ratificatie van het EDG-verdrag. Er bestond ook grote belangstelling voor de Nederlandse voorstellen inzake economische integratie. Ook begreep hij dat de Engelsen m.b.t. Europese integratie niet verder behoeven te gaan en een grotere binding m.b.t. de EDG zonder bezwaar van Amerikaanse zijde kunnen afwijzen.