Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00226
26-05-1953
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3a. De Europese integratie.
Beyen doet verslag van de ministeriƫle bespreking te Parijs. Hier is het belang gebleken van de amendementen van Nederland m.b.t. de bevoegdheden op economisch gebied, die indertijd op de ministersconferentie in Luxemburg zijn aangenomen. Ook is de waarde gebleken van een loskoppeling van de politieke integratie van de gespecialiseerde organisaties als EGKS en EDG.
De minister-president meent dat de zaak veel te belangrijk is om akkoord te gaan met bindende afspraken op de volgende conferentie. Voordat men vaststelt hoe institutionele kwesties zullen kunnen worden opgelost, zal Nederland zekerheid moeten hebben over het bereiken van economische punten.