Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00227
01-06-1953
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3c. De Europese integratie.
Beyen deelt mee dat de Duitse regering een ommezwaai heeft gemaakt m.b.t. de Europese Gemeenschap. Zij zou thans verdergaande integratie, niet alleen op economisch gebied, maar ook w.b. financiƫle politiek voorstaan. Wat betreft de bespreking in Rome wordt Van Starkenborgh uitgenodigd om mee te gaan. De Raad gaat akkoord.