Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00245
26-10-1953
Samenvatting
2b. Kamerdebat betreffende de algemene beschouwingen over de begroting 1954 en enkele wetsontwerpen. 2) Europese Gemeenschap.

Beyen vreest dat er op de Haagse ministersconferentie geen overeenstemming kan worden bereikt. Beyen wil op geen andere basis onderhandelen dan de overeenstemming die eerder in Luxemburg is bereikt. Anders zal Nederland moeten terugkeren tot artikel 38 van het EDG-verdrag. De minister-president meent dat men (de Fransen) dan ook nog eerst dit verdrag moeten ratificeren.
De minister-president wil in de Kamer doen uitkomen dat uitsluitend overkoepeling van EDG en KSG niet alleen weinig zinvol is, maar ook schadelijk. Hij vraagt Beyen om op dit punt geen verdere concessies te doen. Beyen wil wel aan het verlangen van parlementaire controle op de EDG tegemoet komen.