Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
26. De Europese Gemeenschap. (Brieven van minister van Buitenlandse Zaken en Zonder Portefeuille Luns, 23-10 en 17-11-1953, nrs. 8731 en 9345, brief minister van Landbouw, V&V, 17-11-195, nr. 3679)
Beyen doet verslag van zijn voorbereidende besprekingen in Bonn en Brussel. Hij wil resultaten en wil daarom ook de relatie met de ratificatie van het EDG-verdrag losser maken.
Mansholt presenteert alternatieve voorstellen, die echter niet door zijn collega-ministers worden gedeeld. Hij is echter somber over de mogelijkheden tot overeenstemming.
Beyen meent dat de uiteindelijke beslissing over de totstandkoming van de EG niet moet vallen onder de schaduw van een beslissing over de EDG. Mocht in Den Haag besloten worden over de douaneunie een studiecommissie te laten spreken, dan zal over een jaar wellicht een andere kijk mogelijk zijn.
Mansholt legt zich uiteindelijk neer dat de meerderheid van de Raad de nota van Beyen steunt.