Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00251
01-03-1954
Samenvatting
3a. Goedkeuring Europese Conventie Rechten van de Mens.
Beyen deelt mee dat bij de behandeling van het wetsontwerp een amendement zal worden ingediend om de regering te machtigen de verklaring inzake het individuele klachtrecht af te leggen. De minister-president herinnert aan de bezwaren tegen aanvaarding van dit klachtrecht, o.a. betreffende nieuwe mogelijkheden van activiteitein van querulanten en van communistische en fascistische organisaties. Kernkamp onderschrijft dit, maar zegt dat ook de Antillen zich tegen het individuele klachtrecht verzetten. Hij meent dat de regering dit volstrekt moet afwijzen.