Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2d. Reizende tentoonstelling inzake Europese integratie.
De ministerraad heeft besloten f 10.000 beschikbaar te stellen voor voorbereidingen van een tentoonstelling inzake de Europese integratie. Aangezien over de besteding moeilijkheden gerezen zijn, heeft Kerstens geschreven niet op deze wijze verder medewerking te willen verlenen. De minister-president steld voor om de zaak zo te laten.
Beel acht het beter als aan Kerstens rekening en verantwoording gevraagd werd van zijn uitgaven voor dit doel tot een maximum van f 10.000. Mansholt wil Kerstens nog eens willen ontvangen om te zien of een oplossing gevonden kan worden, maar de minister-president wil dit gesprek liever zelf samen met Lammers (Rijksvoorlichtingsdienst) voeren.