Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. De EDG.
Beyen deelt mee dat er nogal wat gaande is inzake het lot van de EDG. Engeland en Amerika gaan zich ermee bemoeien. Nederland staat op het standpunt dat als de EDG niet tot stand komt W-Duitsland in de NAVO moet worden opgenomen. Beyen wil overleg in Benelux-verband. Hij voelt vooralsnog niet voor overleg met de vier landen die het verdrag hebben geratificeerd, met Engeland en Amerika. De noodzaak van verdere integratie van W-Europa valt niet weg. Wel zou men kunnen nagaan of de kring der landen niet wijder kan zijn dan de zes.
Het kan verhelderend werken als Franrkijk zich gesteld ziet voor het alternatief ratificatie van de EDG of opneming van W-Duitsland in de NAVO.