Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. De EDG.
Beyen meldt dat de Franse ambassadeur hem de voorstellen van de Franse regering tot wijziging van het EDG-verdrag heeft overhandigd. Na bestudering luidt de conclusie volkomen afwijzend. Men vraagt zich af waarom de Franse regering de EDG niet helemaal heeft afgewezen. Het is maar de vraag of deze voorstellen door het Franse parlement worden aanvaard en bovendien zou het een hernieuwde ratificatie vereisen. Beyen acht het nu beter dat de EDG niet tot stand komt. Men kan dan overwegen om in de NAVO cohesie tot stand te brengen. Hij stelt voor de Franse ambassadeur te melden dat het nieuwe aanvullend protocol onaanvaardbaar is. Een conferentie te Brussel van de EDG-landen zal ook weinig vruchtbaar zijn.