Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00274
30-08-1954
Samenvatting
3a. De EDG.
Luns geeft inlichtingen over de stand van zaken in het Franse parlement. Het nieuwe voorstel dat Spaak aan Mendès France had gedaan hield in dat als één van de EDG-landen zich door een besluit van het Commissariaat in zijn levensbelangen bedreigd zag, zich kon richten tot de Raad van Ministers. Daarna was nog beroep bij het Hof mogelijk. Aldus wordt een veto via een omweg ingevoerd, hetgeen niet aanvaardbaar is. Dit plan van Spaak werd echter door Mendès France verworpen.
Vervolg op 31 augustus:
Luns heeft na de verwerping van het EDG-verdrag in het Franse parlement aan de posten geseind dat de regering zich verzet tegen een conferentie van vijf EDG-landen met VS en zonder Frankrijk. Een conferentie met 8 landen (de zes met VS en Engeland) is wel aanvaardbaar. Van de Kieft heeft zijn ambtenaren die in Parijs werkten aan de uitwerking van het EDG-verdrag teruggeroepen. Staf heeft bepaald dat tot nader order niemand van zijn mensen naar Parijs mag vertrekken.