Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3b. De Europese defensie.
Luns verwachtte dat na de verwerping van het EDG-verdrag in het Franse parlement en de bijeenroeping door Engeland van een 8-mogendheden-conferentie een programma voor deze conferentie zou hebben. Canada wil liever een NAVO-bijeenkomst. Probleem is hoe W-Duitsland nu kan worden opgenomen in de westelijke defensie. De vraag is nu in hoeverre Frankrijk een opneming van W-Duitsland in de NAVO kan verhinderen.
's-middags deelt Luns mee dat de Britse ambassadeur heeft gevraagd of de Nederlandse regering geen bezwaar heeft tegen deelname van Canada aan de Londense conferente en dat het voornemen is deze op 14 september bijeen te roepen.