Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. De Europese defensie.
Beyen meent dat Mendès France nu wel bereid is de gelijktijdige opneming van W-Duitsland in de NAVO en de Westelijke Unie te aanvaarden, als men t.a.v. de herbewapening van dat land tot beperkingen komt. Hiermee is de basis gelegd voor de 9-mogendheden-conferentie van 28 september. Samenvattend wordt voorgesteld een kwasi supranationaal orgaan in te stellen met een tendentie om Frankrijk een gepriviligeerde positie te geven. Als deze supranationaliteit alleen geldt voor continentale landen zal Engeland er waarschijnlijk minder bezwaar tegen hebben.
Beyen meent dat de Westelijke Unie zich nu tot een belangrijk orgaan voor de Europese eenheid ontwikkelt, vooral nu Engeland erbij betrokken is.
De gedachte van een Frans-Duits bewapeningskartel wordt weinig aantrekkelijk geacht.