Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00278
27-09-1954
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3a. De Europese defensie.
Beyen doet verslag van zijn bespreking met Spaak en Bech. Daarbij is gebleken dat in Benelux-verband een gelijk standpunt staat. Ook Spaak is van oordeel dat de kleine landen een 'armament pool' niet kunne accepteren. Gezamenlijk was men van oordeel dat wel een negatieve vorm van controle op de wapenproductie mogelijk zou zijn, nl. Door de verplichting aan te gaan, dat men opgeeft wat men aan wapens gaat produceren. Hierdoor weten de deelnemers wat de andere landen terzake doen.