Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. De Europese defensie.
Beyen brengt verslag uit over de conferentie te Londen. Op 20 t/m 22 oktober staan drie vervolgbijeenkomsten gepland. Voor Nederland is van enige betekenis dat er enige controle op de Duitse wapenproductie wordt uitgeoefend.