Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00280
11-10-1954
Samenvatting
3c. De Europese defensie.
Staf deelt mee dat over de uitwerking van de overeenkomst van Londen dat voor de vaststelling van de verdedigingsbijdragen aan de NATO ook de militairen hun mening kunnen geven. Onzerzijds is gezegd dat we liever een openbare en geen geheime overeenkomst over de maxima zouden willen hebben.
Suurhoff heeft begrepen dat ernaar gestreefd wordt de controle op de wapenproductie zoveel mogelijk te beperken. Hij kan zich echter niet indenken dat de Duitsers controle zullen aanvaarden als deze niet tevens in de andere WU-landen plaatsvindt. Hij tilt er zwaar aan dat Duitsland wordt herbewapend, maar ook de Nederlandse publieke opinie zal dit niet zo gemakkelijk aanvaarden , als men de controle zoveel mogelijk beperkt.