Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. De West-Europese Unie.
Beyen deelt over de verklaring die de Benelux-landen zouden afleggen over het afzien van ABC-wapens mee, dat deze kwestie tot een oplossing is gekomen. Over de kwestie van de armaments pool zal op een conferentie op 17 januari verder worden gesproken. De komende weken moet worden nagegaan of Nederland zich hier niet principiëler tegen stelling moet nemen. Van de Duitsers heeft hij vernomen dat zij overvallen werden door dit voorstel en er niet aan willen meewerken als de Benelux zou worden uitgesloten. Beyen is vooral lovend over de inzet van Eden, die de de ernstige situatie van zes weken geleden ten goede heeft gekeerd.