Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00285
01-11-1954
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3c. De Europese samenwerking.
De gedachten over een Duits-Franse samenwerking verkeren nog in een stadium van vaagheid, nu de Fransen nog niet weten wat zij zouden kunnen voorstellen en de Duitsers nog minder. Beyen meent dat door de Benelux nog geen stap moet worden gedaan. Ook de gedachten over een armament pool zijn nog vaag.
Mansholt is over de te verwachten ontwikkeling niet gerust. Terwijl op de laatste conferentie van Europese landbouwministers gelukt is de kwestie van landbouwintegratie onder te brengen bij de OEEC, komt men langs deze weg weer met productenovereenkomsten.